เครื่องชั่งไฟฟ้า Shimadzu

รหัสสินค้า : STI-420HUW

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

1. เครื่องชั่งไฟฟ้า สําหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบน ่ (Electronic Top-Loading Balances)ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc

2. สามารถชั่งนํ้าหนักได้สูงสุด 420 กรัม

3. ความละเอียดในการอ่านค่า 0.001 กรัม

4. มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชังจากนํ้าหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ± 0.002 g

5. มีความผิดพลาดจากการชั่งนํ้าหนักซํ้า (Repeatability) ≤ 0.001 g

6. มีค่าความสัมประสิทธิ์ ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Coefficient Sensitivity) ± 3 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C

7. ให้ค่า Response Time ในช่วง 1.5-2.5 วินาที

8. จานชั่งมีขนาด ่ 108 x 105 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก)

9. มีระบบการปรับนํ้าหนักโดยใช้ลูกตุ้มนํ้าหนักภายในเครื่อง (Built-in Calibration Weight)และสามารถใช้ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานภายนอก สําหรับ

การปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight) ซึ่งสามารถใช้ตุ้มนํ้าหนักได้ในช่วง 100-420 กรัม

10. มีฟังค์ชั่น PSC (Perfect Self Calibration) ที่ช่วยในการคาลิเบรทค่ามาตรฐานในกรณีที่อุณหภูมิของตัวอย่างที่วัดมีค่าที่สูงหรือตํ่ากว่า

อุณหภูมิห้อง เพื่อให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา

11. มีระบบ Clock-Cal ที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้วันละ 3 รอบเพื่อให้เครื่องทําการปรับค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ

12. มีฟังค์ชั่น Piece Counting สําหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซนต์หรือกะรัตได้

13. สามารถวัดค่าความถ่วงจําเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอยางได้ โดยใช้ SMK-102 specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์

สําหรับการวัดค่าความถ่วงจําเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว

14. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของนํ้าหนักของตัวอยางที่ชั่งได้โดยการแสดงสัญลักษณ์ GO (pass), HI (over) หรือ LO (under) ที่หน้าจอเครื่อง

15. ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น WindowsDirect โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable

(เป็นอุปกรณ์เสริม)

16. สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (รุ่น EP-100 หรือ EP-110 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) เพื่อพิมพ์ผลค่านํ้าหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดย

อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000

17. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Backlight LCD

18. ตัวเครื่องทําจากโลหะ (All-Metal Housing) ที่มีความแข็งแรง

19. ขนาดของเครื่องชั่ง(กว้าง) 190 มม. x (ลึก) 317 มม. x (สูง) 78 มม.

20. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 40°C

21. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter

22. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

23. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 526,046